Suche

Stopka redakcyjna

Wydawca

Sievert AG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück

Tel.: +49 541 601-00
Faks: +49 541 601-200

info@sievert-ag.de
www.sievert-ag.de

Rada Nadzorcza Sievert AG

Prof. Dr. Norbert Winkeljohann (przewodniczący)

Zarząd

Jens Günther (przewodniczący)
Carsten Beier
Hans-Peter Oßner

NIP UE: DE 271 22 55 70

Forma prawna

spółkę akcyjna, siedziba w Osnabrück;
Sąd Rejonowy w Osnabrück HRB 204128.

Online-Marketing Managerin

Sarah Kindermann
Tel.: 0541/601-375
Faks: 0541/601-851
E-mail: s.kindermann@quick-mix.de

Odpowiedzialny za design i programowanie

cytrus GmbH | Internet i nowe media
http://www.cytrus.de

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 r. Sąd Krajowy w Hamburgu postanowił, że z chwilą umieszczenia odsyłacza następuje ewentualnie przejęcie odpowiedzialności za treść powoływanej strony. Można tego uniknąć wyłącznie przez wyraźne zdystansowanie się od zawartych tam treści. Dlatego musimy wyraźnie zdystansować się od treści wszystkich odsyłaczy, które prowadzą poza naszą witrynę.

Wykaz zdjęć

©iStockphoto.com/alexsl

Wykaz zdjęć, zakres kształcenia

Kupiec przemysłowy fotolia 46417484 contrastwerkstatt
Kupiec biurowy fotolia 37075884 contrastwerkstatt
Specjalista informatyk fotolia 79637825 goodluz
Elektronik fotolia 66234695 apops
Mechanik przemysłowy fotolia 46946393 ehrenberg-bilder